Kısa Hikayeler oku


Kısa hikayede kişi ve olay sayısı azdır. Kimi zaman olaya gerek duyulmaz. Hayatın bir kesiti alınır. Bir "an" ın kısa hikayesi oluşturulur, "insan gerçeği" bir iki yanıyla ele alınır. Yaşanmış veya yaşanabilir bir olayı, belli kurallara bağlı olarak anlatan kısa yazılara kısa hikaye (kısa öyküler) denir. Kısa hikayede kişiler hayatlarının sadece bir yönüyle ele alınırlar. Olay veya kişilere ait ayrıntıya girilmez.

Kısa hikayeler, ilk olarak İlk Çağ Anadolu'sunda masala ve tarihi eserlere girmiştir. Hoşa giden , eğlendirici anlatım olarak gelişen kısa hikayeye ,bu anlamıyla Homeros destanlarının ve Heredot tarihinin anlatımlarında rastlanır.

Orta Çağ 'da özellikle Hindistan'da "Binbir Gece Masalları" yla sağlam bir kısa hikaye geleneğinin varlığı bilinmektedir. Bu gelenek Arapça'dan yapılan çevrilerle Avrupa'ya yayılmıştır. Ancak bu çağ Avrupa'sında yaygın olan kısa hikayeleri ,masal,efsane,rivayet anlatımlarından ayıramıyoruz.

Kısa hikayeler türünün ilk büyük başarısını 13. Yüzyılda İtalyan edebiyatında görüyoruz. Bu yüzyılda yazılan kısa hikayelerin büyük çoğunluğu nüktelidir; Ancak serüven kısa hikayeler i de az değildir. Kısa hikayeye bugünkü anlamda ilk edebi kimliği kazandıran İtalyan yazar Boccacio –dur. Sanatçı , rönesans kısa hikayecilerini de etkilemiştir. Rönesans'tan sonra hızla gelişen kısa hikaye XIX. Yüzyılda edebiyatın en yaygın türlerinden biri olmuştur.

Aynı yüzyılda, Tanzimat'ın ilanını takiben batının etkisiyle edebiyatımıza giren modern kısa hikayeden önce Türk edebiyatının yüzyıllar süren sağlam bir kısa hikaye geleneği vardır.

Kısa hikayeler okuyucuyu sıkmadan anlatılmak isteneni ileten çok büyük bir mesaj kaygısı olmayan hikayelerdir. Genelde okuyucunun dikkati dağılmadan konu bütünlüğünü aktarmakla ilgili tekniğe sahip kısa hikayeler akılda kalıcı olması ve daha fazla kişiye hitap etmesi açısından sevilen ve rağbet gören bir türdür.
Birçok kültüre ait kısa hikaye türleri olmakla beraber bizim kültürümüzün de vazgeçilmez kısa hikâyeler vardır. Hem bunlara hem de diğer kültürlerin en çok sevilen kısa hikayelerini okuyabilirsiniz.

Kısa Hikayeler .Net