Dini hikayeler Oku

Bir çok hikaye türünden ayrılarak dini hikayeler oldukça eski hikaye türlerinden bir tanesidir. Dini hikaye deyince aklımıza sadece kendi dinimiz hakkındaki hikayeler gelse de hemen her dinin kendi öğretilerini karşı tarafa iletmek için kullandığı bir yöntemdir dini hikayeler. Kullandığı dil bakımından oldukça sade ve yalın bir şekilde anlatılan hikayeler sonunda mutlaka bir ders vererek dinleyici veya okuyucuya asıl mesajı iletmektedir.

Bir çok dinde olduğu gibi Müslümanlıkta da dini hikayelerin yeri önemlidir. Genellikle yalan söylememe, hırsızlık veya kötülük yapmama gibi dini kurallar üstünde duran hikayelerdir. Her biri bize ya sevgiyi, ya saygıyı yada iyi olan diğer kavramları öğütler. Bunları yaparken de peygamberleri eski dini kişilikleri veya sıradan insanları bile esas alarak yapabilir. Bir çoğu yaşanmış bir çoğu da yaşanması muhtemel olan hikayelerdir dini hikayeler.

Dini hikayelerin bu kadar sevilip ilgi çekmesinin altında yatan sebep tabi ki insanların dine olan bağlılığı ve dinsel hikayeler i çok daha ciddiye almalarıdır. Bir çok insanın merak ederek okuduğu dini hikayeler bu dünya ve öteki alem hakkında bazen küçük bilgiler veya ipuçları verebilmektedir. Buda insanın doğduğundan bu yana en çok merak ettiği sorulardan biri olan neden varız, neden dünyaya geldik sorusuna yanıt bulmalarına yada yeni düşüncelere sevk etmesine sebep olmaktadır. İnsanlara bazen ders veren bazen düşündüren dini hikayeler aynı dine sahip olmasına rağmen farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdüren medeniyetlerde farklı anlatıla gelmiştir. Söylenen sözler veya cümleler farklı olsa da öze bağlı olarak hikayeler kulaktan kulağa yada yazılı olarak gelecek nesillere aktarılmıştır.

Müslümanlıkta dini hikayeler kuranın öğretilerine ve peygamberin hayatına vurgu yapar. Bu hikayelerin çoğu gerçekten yaşanmıştır. Hatta kuranın içinde geçen bazı küçük kıssaların daha ayrıntılı olarak anlatıldığı dini hikayelerde mevcuttur. Bunların bir kısmı peygamberin anlattıklarıyla oluşturulmuştur. Günümüzde normal hayatta yaşanabilecek içinde dini öğeler barındıran bir çok hikaye oluşturulmuştur. Bunlarda oldukça ilgi çekici ve çarpıcı olabilir. Dini hikayeler her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da yer etmiş ve süregelen bir hikaye çeşidi olmuştur.

https://kisahikayeler.net/dini-hikayeler/