PLC description olarak (Programmable Logic Controller); Sanayi yazılımlar için geliştirilmiş, digital ve analog verileri işleyebilen, içerisinde birçok sayıcı, timer, puls fonksiyonu , PİD, aritmetik işlem vb. komutlar barındıran, mikroişlemci tabanlı bir cihazdır. PLC cihazı röleli kumanda sistemlerine göre toz, nem ve manyetik alanlardan en az etkilenir. Pano içerisindeki kablo karışıklığını en aza indirir.

Tesla Akademi PLC Eğitimi, temel PLC Eğitimi ve ileri seviye PLC Eğitimi olmak üzere iki farklı düzeyde öğretilmektedir. Hazır bulunuşluk düzeyinize göre temel, düzey veya her iki PLC Eğitimi programlarına katılabilirsiniz.

PLC Dersi: Programlanabilir mantık denetleyici (Programmable Logic Controller), PLC olarak kısaltılmaktadır. PLC, algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve sonuçlarını iş elemanlarına aktaran bir mikrobilgisayar sistemidir.

PLC Kurs amacı; PLC yapısını, programlama mantığını ve genel data komutlarının kullanımına yönelik program yazımını pratik örneklerle aktarmaktır.
PLC Eğitimi sonunda; yapılacak işe uygun PLC seçimini ve PLC‘de merdiven diyagramı ile programlamayı doğru olarak yapabileceksiniz.

PLC Eğitimi; PLC(Programlanabilir Mantıksal Denetleyici)'yi kullanmayı ve programlamayı öğetir. PLC'ler; imalat hatları, fabrikalar veya makinelerin kontrolü biçiminde işleçlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayardır. Tasarruf bölümü çok yaygındır.

PLC Öğren sonrası, değişik marka ve modellerdeki PLC'leri programlayabileceksiniz. Temel Mantığı aynı olan PLC'nin, üretici ve modele göre farklılıkları bulunmaktadır. Eğitim süresince bu farklılıkları daha iyi tanımlayacak bilgi ve beceriler öğrenirsiniz.